Invoegen, Toevoegen en Uitvoegen

Hoe kun je als interim gedragswetenschapper beter worden in het proces van
Invoegen, Toevoegen & Uitvoegen? Deze 3 fasen komen in elke tijdelijke opdracht (op interim of detacheringsbasis) weer terug. Tijdens een inspiratiesessie die BuroBeter organiseerde bleek de fase van Invoegen bij aanvang van je opdracht eigenlijk veel omvangrijker dan gedacht.
We nemen je graag mee in de aandachtspunten tijdens de 3 fasen op basis van
ervaringen uit de praktijk.

Invoegen & Toevoegen
We adviseren altijd om je de eerste weken van je opdracht te verwonderen. Loop
niet direct voor de troepen uit, want juist tijdens de start is het van belang om
verbinding te maken, je opdracht te verhelderen, daarin prioriteiten te stellen en
draagvlak te creëren. Wat doe je wel en wat ook niet? Stel je grenzen, ook omdat je
vaak maar een beperkt aantal uren beschikbaar bent.

Door de waan van de dag, gebrek aan tijd of een opdrachtgever op afstand, wordt
vaak geen tijd genomen voor een voortgangsgesprek. Juist een aantal weken na de
start van je opdracht is het van belang om je plan te bepalen en je opdracht af te
stemmen met je opdrachtgever. Dit moment geeft je gelegenheid om je eerste
indrukken en ervaringen te delen, om je opdracht te herijken en aan te geven wat er
nodig is om je opdracht te volbrengen. Je bespreekt daarbij het krachtenveld in de
organisatie en je cirkel van invloed. Het is goed om je daarbij te realiseren dat je
nooit verder kan zijn dan ‘je klant’. Natuurlijk kun je inspireren en een voortrekkersrol
hebben, maar ben je ervan bewust dat je soms je tempo moet bijstellen. Luister en
kijk goed naar je opdrachtgever en teamleden, wat zijn hun (on)mogelijkheden.

En houd ook hier in je achterhoofd dat je passant bent, dat is inherent aan het interim-schap. De periode na je vertrek, de borging van je opdracht speelt ook een rol in je snelheid van handelen.

We leren elke keer weer dat een duidelijke richting van de organisatie met
randvoorwaarden die op orde zijn, cruciaal zijn voor succes. Je hoeft echter niet de
hele weg te zien om de eerste stap te zetten, maar er moet wel draagvlak zijn om de
volgende stap te zetten. Anders ontstaat er vaak een voedingsbodem voor frustratie.
Soms wordt deze zo groot, dat je je afvraagt of jij nog wel de juiste persoon bent op
die plek. Dan is het goed om afstand te nemen en te reflecteren op je opdracht, je rol
en je cirkel van invloed.

Afstand nemen zal je helpen meer inzicht te krijgen in de situatie en hoe je je ertoe
verhoudt. Betrek daarin tijdig je opdrachtgever. Soms kan dit ruimte bieden om toch
je opdracht succesvol voort te zetten. Soms leidt acceptatie van het (ogenschijnlijk) onveranderbare direct ook weer tot een nieuwe mogelijkheid. En soms helpt een andere aanpak. Het kan ook voorkomen dat je met elkaar tot de conclusie komt dat de randvoorwaarden niet op orde zijn om je opdracht voort te zetten. Het verrassende is dat een organisatie mogelijk juist verder komt als je stopt. Loslaten betekent in dit geval niet opgeven, maar ook zorgen voor jezelf.

Tijdens je opdracht kun je soms weinig ruimte ervaren om afstand te nemen. En toch
moedigen we je altijd aan om te blijven reflecteren. Niet alleen op het handelen van
de organisatie, maar ook op jezelf. We hebben allemaal een ego en onze rugzak,
maar feedback ontvangen op je eigen handelen zal je verder brengen en laten
groeien als (interim) professional. Nodig een opdrachtgever en het team uit om dit
actief te doen. Het helpt je om scherp te krijgen wat je kwaliteiten, maar ook je
valkuilen zijn. Het helpt je om keuzes te maken tijdens je opdracht en ook in je keuze
voor een nieuwe opdracht. Welke opdracht past jou goed of draagt bij aan jouw
ontwikkelbehoefte? En dit brengt een beweging naar de volgende fase: Uitvoegen.

Uitvoegen
In deze markt van schaarste is het lastig om soms een punt te zetten achter je
opdracht. Steeds vaker wordt de vraag gesteld om langer te blijven. Veel
interimmers voelen zich loyaal en betrokken en het voelt niet prettig om af te ronden
als er nog geen opvolger is. Hier is geen één antwoord op, maar toch is het goed om
je te blijven realiseren dat je als zzp’er voor een tijdelijke oplossing zorgt. Ook moet
je ervoor waken dat je niet een schijn dienstverband in de hand werkt. Dus neem je
opdrachtgever en het team tijdig mee in je afweging en houdt hen scherp om actief
te blijven werven voor een opvolger. Als interimmer streef je ernaar om jezelf weer
overbodig te maken. Rond altijd af met een eindevaluatie. Blik terug op je opdracht
en de leermomenten. Neem deze mee voor een volgende opdracht.

First and Last: in verbinding zijn
Het belangrijkste is misschien wel om in verbinding te zijn. Dat geldt voor elke fase in
je opdracht. Aandacht geven aan je teamleden en opdrachtgever. Wat is hun
behoefte? Stel jezelf bewust de vraag wat je kunt brengen, maar ook kan halen. Wat
is jouw behoefte? Hoe kom en blijf je in verbinding? Elke plek zal je iets nieuws
leren. Ben nieuwsgierig. Beweeg je bewust en flexibel in het veld van open vragen
stellen versus tips en adviezen geven. Blijf ten allen tijde dicht bij jezelf en
authentiek. Open, transparant en oprecht. Een van de belangrijke inzichten is dat je
misschien niet elke situatie en de uitkomst kan beïnvloeden, maar je kunt wel
bepalen hoe je je ertoe verhoudt en ermee omgaat.

Vanuit BuroBeter begeleiden we je graag in je opdracht. We sparren samen over
elke fase en je rol daarin. Niet volgens een vast format, maar op maat. En natuurlijk
afhankelijk van jouw behoefte. Dit kan 1 op 1, maar bijvoorbeeld ook tijdens
intervisie met ‘collega’ interim gedragswetenschappers.

8 juli 2022

Laura over Gloed

Onder het genot van een kop koffie deelt Laura Marck (38 jaar, Orthopedagoog Generalist) haar eerste ervaringen in het…

Job
16 juni 2022

Marieke over Gloed

Aan de keukentafel hebben Job en Marlies een prachtig gesprek met medewerker Marieke Leenen (41 jaar, Kinder- en jeugdpsycholoog…

Job
21 april 2022

Invoegen, Toevoegen & Uitvoegen

Hoe kun je als interim gedragswetenschapper beter worden in het proces van Invoegen, Toevoegen & Uitvoegen? Deze 3 fasen…

Pim