gedragsdeskundige kleinschalig wonen en dagbesteding

 • VG
 • uren bespreekbaar
 • Ca. 6 maanden of langer
 • Middelie

Als gedragsdeskundige spreekt het je aan om de kwaliteit van zorg vorm te geven in een kleinschalige woonvoorziening met dagbesteding:

 • voor mensen met vaak een ernstige verstandelijke beperking en allerlei bijkomende problematiek, zoals autisme, epilepsie en ernstige prikkelverwerkingsstoornissen. Of mensen met GGZ problematiek, vaak in combinatie met autisme en een beschermd wonen wens, vanuit de WMO of WLZ.

In welke context kom je terecht?

 • De instelling heeft 13 cliënten en is op zoek naar een gedragsdeskundige die hen ondersteunt. Je hebt een mediërende rol, coacht de begeleiders en zet de kwaliteitskaders neer.
 • De samenwerking in het team is goed en er is een fijne sfeer. 

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Leuke, kleinschalige setting waar je met gemiddeld 4 uur per week wellicht een mooie combinatie kan maken met je andere werkzaamheden. De opdracht is eventueel voor wat langere duur.
 • Je geeft met de bestuurder en medewerkers vorm aan het inhoudelijke beleid en de uitvoering.

Wat neem je mee?

 • Je bent een gedragsdeskundige die bekend is met de VG en bij voorkeur ervaring heeft met kleinschalige voorzieningen. Je vindt het leuk om te bouwen aan organisaties.
 • Je bent bekend met het wettelijk kader, waaronder de wet zorg en dwang.
 • Je staat stevig in je schoenen en weet vanuit een seniore houding inhoudelijk koers te geven en draagvlak te creëren.

Net waar jij naar op zoek bent? Ik kijk uit naar je telefoontje!

Hartelijke groet,

Jannie

Delen