gedragsdeskundige VG (woon)locaties

 • VG
 • uren bespreekbaar
 • 3 - 6 maanden
 • Rhenen eo

Ben je een ervaren gedragsdeskundige binnen de VG en spreekt het je aan om:

 • te werken in een kleinschalige VG organisatie;
 • op één of meer verschillende locaties de rol te vervullen van behandelaar en behandelcoördinator;
 • je te richten op een brede VG doelgroep of specifiek op een van de doelgroepen.

In welke context kom je terecht?

 • Het gaat om woonlocaties en dagbesteding in Rhenen, Veenendaal en/of De Bilt. Van LVB tot EMB.
 • Er wordt begeleiding en ondersteuning geboden aan jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking. Een belangrijke basismethodiek die gehanteerd wordt, is Gentle Teaching. De vakgroep heeft in Rhenen (provincie Utrecht) haar thuisbasis. 
 • De teams hebben veel wisselingen gekend en er wordt nog met redelijk veel uitzendkrachten gewerkt. De problematiek van cliënten is op sommige locaties stevig.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Medewerkers zetten zich in, maar zijn soms handelingsverlegen. Er is vooral overwicht op inhoud gewenst. De bedoeling is om inhoudelijk richting te geven en mee te denken wat er nodig is op de locatie: wat is de behandelvisie, welke zorg willen we leveren en hoe? Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid? Je trekt hierin samen op met de clustermanager, leidinggevende van de vakgroep en het team.  
 • Je richt je daarnaast op je vakinhoudelijke, meer uitvoerende rol. Denk onder andere aan: opstellen en uitvoeren van behandelplannen, coachen en begeleiden van teams en adviseren over de omgang met cliënten. Je bent vraagbaak voor complexe casuïstiek en (andere) inhoudelijke vraagstukken, en neemt deel aan het MDO. Ook behandeling kan onderdeel zijn van de opdracht.  

Wat breng je mee?

 • Je bent een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog(-generalist) en hebt ervaring met (een van) de VG doelgroep(en). 
 • Je bent stevig, je bent in staat rust te brengen en het spreekt je aan om met teams (op inhoud) aan de slag te gaan met verdere ontwikkeling.

Net waar jij naar op zoek bent? Ik kijk uit naar je telefoontje!

Hartelijke groet,

Jannie