gz-psycholoog of psychotherapeut gericht op behandeling multiproblematiek

 • SGGZ
 • 16 - 24 uur (uren bespreekbaar)
 • 3 maanden en langer
 • Bilthoven

Als allround (regie)behandelaar ligt je hart vooral bij het behandelen en spreekt het je om naast individuele behandeling ook groepstherapie te geven:

 • in een antroposofische instelling met een integraal woon,- en behandelaanbod aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische en/of verslavingsproblematiek
 • op een kleinschalige locatie in het bos en samenwerkend met een fijn, multidisciplinair team 
 • ervaring met ACT en EMDR is een pré

In welke context kom je terecht?

 • De primaire focus ligt op intakes en behandeling gericht op meer complexe, multiproblematiek bij volwassenen. Je ziet een mix aan cliënten, een klein deel heeft LVB. Je richt je vooral op behandeling van psychiatrische problematiek. Er wordt geen crisis- of outreachende zorg geboden. 
 • Verder coördineer je de multidisciplinaire behandeling en draag je zorg voor de samenwerking tussen betrokken begeleiders en behandelaren met de cliënten en hun verwanten. Je werkt samen met de clustermanager, teamleiders en klinisch leider.
 • De organisatie heeft mooie stappen gezet in haar ontwikkeling. Het is in rustiger vaarwater gekomen met een redelijk stabiel team dat onder andere bestaat uit een psychiater, klinisch leider (psychotherapeut), gz-psychologen, verpleegkundigen en een creatief therapeut. Je vervangt een gz-psycholoog die met zwangerschapsverlof gaat, er is mogelijkheid om je langer te verbinden aan de opdracht.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Je focus ligt niet zozeer op regie maar meer op het zelf behandelen, en naast individuele behandeling kun je ook (psychotherapeutische) groepsbehandeling geven.
 • De problematiek van cliënten is complex en divers.
 • Je werkt in een prettig team samen en de organisatie is verder aan het opbouwen na aanscherping van haar koers.

Wat neem je mee?

 • Je bent een ervaren gz-psycholoog of psychotherapeut met ervaring in SGGZ volwassenen.
 • Het spreekt je aan om vooral gericht te zijn op behandelen, met bij voorkeur ook groepsbehandeling
 • Ervaring met ACT en EMDR is een pré

Net waar jij naar op zoek bent? Ik kijk uit naar je telefoontje!

Hartelijke groet,

Jannie