gedragswetenschapper beschermd wonen

 • SGGZ
 • 16 - 24 uur (uren bespreekbaar)
 • 3 - 6 maanden
 • Utrecht

Ben je een ervaren gedragsdeskundige in een medierende setting en spreekt het je aan om:

 • te werken in een mooie outreachende organisatie gericht op mensen met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen;
 • in een groot gebied in/rondom Utrecht de zeer autonome rol te vervullen van zorgmakelaar;
 • je als senior te verbinden aan coaching van GGZ specialisten.

In welke context kom je terecht?

 • Het gaat om beschermde woonlocaties en ambulante zorg voor zeer complexe volwassenen. 
 • Er wordt uitsluitend begeleiding en ondersteuning geboden. Behandeling is elders belegd. 
 • Het team kent momenteel veel wisselingen, de positie van gedragswetenschapper is nog vrij onbekend. 

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Medewerkers zetten zich in, maar zijn soms handelingsverlegen. Er is vooral overwicht op inhoud en positionering gewenst. De bedoeling is om inhoudelijk richting te geven en mee te denken wat er nodig is op de locaties. Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid? Je trekt hierin samen op met een groep van GGZ specialisten (HBO) en de interim manager.  
 • Je richt je vooral op de complexere casuistiek, begeleiding van collega's, MDO, meelezen met begeleidingsplannen en vraagbaak voor de zelforganiserende teams en externe ketenpartners. 

Wat breng je mee?

 • Je bent een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog(-generalist) en hebt ervaring met deze complexe volwassen doelgroep. 
 • Je bent stevig, je bent in staat rust te brengen en het spreekt je aan om met teams (op inhoud) aan de slag te gaan met verdere ontwikkeling.

Net waar jij naar op zoek bent? Ik kijk uit naar je telefoontje!

Hartelijke groet,

Pim

Delen