Wil jij waarde toevoegen, jezelf ontwikkelen, fijn samenwerken en ook vrijheid ervaren? Het zijn enkele voorwaarden voor veel interim gedragswetenschappers om plezier te beleven aan hun opdracht. Intervisie is een waardevolle manier om stil te staan bij jou en je opdracht.