gz-psycholoog Adolescentenpsychiatrie

 • SGGZ
 • uren bespreekbaar
 • ca. 6 maanden
 • Den Bosch

Als (regie)behandelaar in een polikliniek voor Adolescenten (18-24 jaar) werk je:

 • binnen een grotere instelling gericht op kinder- en jeugd psychiatrie
 • in een gemotiveerd en enthousiast ambulant team 
 • vanuit systemisch perspectief

In welke context kom je terecht?

 • Het centrum biedt specialistische zorg aan adolescenten (18-24 jaar) met persoonlijkheidsproblematiek en co-morbide stemming en angststoornissen.
 • Cliënten worden ambulant en in intensieve deeltijdprogramma’s behandeld. Bij de doelgroep vindt naast de individuele- of groepstherapie meestal ook systeemtherapie plaats. 
 • Je bent regiebehandelaar en behandelaar. Verricht zelf diagnostiek of houdt de regie daarop.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Je richt je specifiek op de doelgroep adolescenten, stemt af met netwerkpartners en kunt daarbij zonodig intern afstemmen met de tweede- en derdelijnszorg.
 • Je werkt in een expertisecentrum, vanuit een systemische benadering.
 • Je werkt samen met een multidisciplinair team, dat zich ontwikkelt naar zelforganisatie (ca. 30 medewerkers). 

Wat neem je mee?

 • Je bent gz-psycholoog en hebt affiniteit met de doelgroep adolescenten.
 • Je beschikt over humor en relativeringsvermogen en maakt gemakkelijk contact.
 • Je hebt kennis en ervaring met psychologische (test-) diagnostiek en je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met problematiek die zich op latere leeftijd ontwikkelt. Daarnaast weet jij contacten te zoeken en te onderhouden met netwerkpartners in het zorgnetwerk.

Net waar jij naar op zoek bent? Ik kijk uit naar je telefoontje!

Hartelijke groet,
Jannie
 

Delen