gz-psycholoog ouderenzorg

 • Ouderenzorg
 • 8 - 24 uur (uren bespreekbaar)
 • ca. 6 maanden
 • Zeist

Als gz-psycholoog heb je ervaring of affiniteit met de ouderenzorg:

 • je werkt intramuraal (voornamelijk) en extramuraal in een multidisciplinaire setting.
 • je begeleidt master psychologen en eventueel Piog's.
 • het spreekt je aan om zorgteams te begeleiden en deskundigheid te bevorderen in een veelzijdige omgeving.

In welke context kom je terecht?

 • Naast intramurale behandeling en diagnostiek op de afdelingen van woonlocaties, zijn de psychologen nauw betrokken bij meerdere (particuliere) verpleeghuizen in de regio, afdelingen voor geriatrische revalidatie en voor geriatrische psychiatrie, een hospice en een locatie voor dagbehandeling.
 • Twee locaties hebben een antroposofische grondslag. Het is mogelijk je in deze discipline (verder) te specialiseren.
 • Tevens is er een eerstelijnspraktijk, waarin behandeling en diagnostiek in de BGGZ verzorgd wordt. Daarnaast wordt er gebouwd aan Mobiel geriatrische teams (MGT’s) in de regio.
 • Het psychologenteam bestaat uit 3 GZ-psychologen, 6 psychologen (MSc), 2 Piog's en een stagiaire.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Je behandelt en begeleidt individuele cliënten in de intra-, extramurale zorg, de basis GGZ en de specialistische GGZ.
 • Je verricht óf superviseert psychodiagnostisch onderzoek en observeert bewoners. Je brengt de aard en ernst van de stemmingsproblemen, gedragsproblemen, cognitieve stoornissen en persoonlijkheidsproblemen in kaart en vertaalt de conclusies van het onderzoek naar alledaagse situaties en koppelt dit terug naar de cliënt, mantelzorger, specialist ouderengeneeskunde en teamleden.
 • Je adviseert het multidisciplinaire team omtrent behandeling en begeleiding van bewoners.
 • Je begeleidt het zorgteam in het omgaan met psychogeriatrische of somatische bewoners en je behandelt gedragsproblematiek van bewoners middels CGT gerichte mediatieve therapie.
 • Je geeft werkbegeleiding aan master psychologen, en eventueel aan de Piog's.

Wat neem je mee?

 • Je bent gz-psycholoog (harde eis) en hebt bij voorkeur ervaring of tenminste affiniteit met ouderenzorg. Het takenpakket is divers en in overleg met elkaar te bepalen. Focus ligt op de intramurale zorg en het geven van werkbegeleiding. 
 • Je vindt het leuk om teams (inhoudelijk) te begeleiden en verder te ontwikkelen.

Net waar jij naar op zoek bent? Ik kijk uit naar je telefoontje!

Hartelijke groet,

Jannie

Delen