Als interim gedragsdeskundige:

 • werk je op een locatie met volwassen LVB-cliënten met bijkomende problematiek (LVB+).

 • ben je ervaren in de mediërende rol.

  In welke context kom je terecht?

 • Opdrachtgever biedt onder andere woonvormen, dagbesteding en vrije tijdsbesteding, thuis en in de wijk, behandeling en medische zorg voor verschillende doelgroepen: MVG, MVB, LVB en LVB+.

 • Je vervult een mediërende rol op een 24-uurs woonlocatie (14 appartementen met gezamenlijke ruimte) in Utrecht voor volwassen cliënten met LVB en bijkomende problematiek. Vaak is er sprake van psychische problemen en/of middelengebruik. Behandeling is belegd bij de afdeling diagnostiek & behandeling en valt buiten de scope van je opdracht.

 • In verband met een openstaande vacature en vanwege de intensiteit is er behoefte aan overbrugging. Afhankelijk van je beschikbare uren zul je één of meerdere locaties ondersteunen (minimaal 16 uur per week).

  Wat maakt de opdracht interessant?

 • Er ligt een basis, maar het neemt niet weg dat je te maken hebt met pittige casuïstiek. Je coacht het team, zet de begeleidingslijnen per cliënt uit en hebt nauwe afstemming met de manager die goed bekend is met de locatie.

 • Je analyseert vanuit jouw expertise en rol wat er nodig is en stelt daarin prioriteiten.

 • Je neemt niet alles op jouw bord, maar legt de verantwoordelijkheden daar waar ze horen te liggen. Je hebt samen met de manager een regiefunctie.

  Wat neem je mee?

 • Je bent een ervaren gedragsdeskundige en bekend met de LVB+ doelgroep.

 • Je weet hoe je de doelgroep kunt benaderen en motiveren.

 • Je brengt stevigheid, weet de regiefunctie te vervullen en te prioriteren.

  Wil je meer weten of ken je iemand? Ik hoor graag van je!

  Hartelijke groet,

  Jannie