Als gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist of K&J-psycholoog spreekt het je aan om:

 • te werken in een nieuw initiatief: proeftuin om jeugdbescherming anders te organiseren.

 • een team te coachen dat is samengesteld uit verschillende organisaties gericht op jeugdbescherming.

 • mee te denken over verdere vormgeving ervan om de zorg rondom gezinnen met complexe problematiek te optimaliseren.

De proeftuin is in Ede en je kunt je opdracht gaandeweg uitbreiden in uren en je inzetten voor meer proeftuinen in de omgeving. Het is prettig als je aanvankelijk met 24 uur per week kunt starten, maar de uren zijn bespreekbaar. 

In welke context kom je terecht?

 • Organisaties gericht op jeugdbescherming willen hun krachten bundelen en overlap beperken. Met deze pilot (loopt inmiddels 2 jaar) wil het Rijk ‘ontschotten’ om zo betere zorg te kunnen bieden aan kwetsbare gezinnen.

 • Er is een team geformeerd uit verschillende organisaties, zoals Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, wijkteams etc. Het team is actief betrokken bij gezinnen en bestaat voornamelijk uit maatschappelijk werkers die ondersteund worden door een gedragswetenschapper.

 •  Er zijn meerdere proeftuinen in Nederland en de aankomende 5 tot 10 jaar zal moeten blijken of deze vorm verder in Nederland geïmplementeerd wordt.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Je coacht als gedragswetenschapper het team, je denkt mee over analyse van de vraag vanuit het gezin, de aanpak en interventies. Incidenteel zul je meegaan met teamleden voor gesprekken in gezinnen. 

 • Omdat het een nieuwe werkwijze is in een nieuwe samenstelling, beweeg je het team mee om overstijgend, buiten de kaders en in samenwerking met elkaar naar de zorg voor het gezin te kijken.

 • Je hebt dus naast een inhoudelijk coachende rol in casuïstiek ook een rol als aanjager en verbinder in de verandering. Je doet dit samen met een projectleider die ook een inhoudelijke achtergrond heeft en een teammanager. 

Wat neem je mee?

 • Je hebt als gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist of K&J-psycholoog NIP bij voorkeur ervaring binnen jeugdbescherming en bent bekend met meervoudige complexiteit in casuïstiek.

 • Je weet een team te begeleiden in verandering naar een nieuwe beweging. Je bent verbindend, geeft richting en werkt vanuit de relatie.

 • Je hebt ervaring met coaching.

Spreekt deze opdracht je aan? Ik kom graag met je in contact!

Hartelijke groet,

Job