Voor een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) zoeken we een gz-psycholoog voor:

 • diagnostiek en behandeling; je behandelt psychiatrische patiënten met een tbs-maatregel. Afhankelijk van je beschikbare uren verzorg je ook individuele en groepstherapieën.

 • je adviseert over het optimaliseren van het behandelklimaat.

In welke context kom je terecht?

 • Je werkt in een FPC samen met sociotherapeuten, psychologen en verpleegkundigen.

 • Je richt je op patiënten met een tbs-maatregel of met een andere juridische titel. Het gaat vaak om uitdagende straf- en familiezaken met complexe problematiek.

 • Je werkt samen in een team van (gz-)psychologen gericht op diagnostiek en behandeling.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Je zorgt voor de uitvoering van diagnostiek, delictanalyse, delictscenarioprocedures, individuele en groepsbehandelingen (onder andere op het gebied van seksualiteit, verslaving en emotieregulatie), en risicotaxatie.

 • De behandelingen voer je uit in nauwe afstemming met het multidisciplinaire team en onder verantwoordelijkheid van het hoofd behandeling.

 • Je neemt deel aan multidisciplinaire behandelplanbesprekingen en teambesprekingen. Je adviseert vanuit jouw expertise over het behandelklimaat op de afdeling.

 • Eventueel begeleid je gz-psychologen in opleiding.

Wat neem je mee?

 • Je bent gz-psycholoog en hebt ervaring met het werken met forensisch-psychiatrische patiënten (bij voorkeur met een tbs-maatregel), met multidisciplinair samenwerken en opstellen van risicotaxaties. Een inwerktraject is bespreekbaar als je nog niet beschikt over deze ervaring.

 • Je bent bekend met diagnostiek en verschillende behandelmethoden binnen het forensische werkveld.

 • Je staat stevig in je schoenen, beschikt over de nodige levenservaring en relativeringsvermogen. Je kunt je schriftelijk en mondeling goed uitdrukken.

Is deze opdracht iets voor jou? Ik kijk uit naar je bericht! En fijn als je deze opdracht ook in je netwerk onder de aandacht wil brengen.

Hartelijke groet,

Jannie