Als interim gz-psycholoog binnen deze forensische polikliniek werk je in een hecht multidisciplinair team aan het terugdringen van het recidiverisico, zodanig dat het de veiligheid van de patiënt, zijn omgeving en de samenleving ten goede komt. 

In welke context kom je terecht?

  • Je bent regiebehandelaar van een aantal zorgtrajecten, samenwerkend binnen een multidisciplinair team.

  • Je geeft voorlichting, informatie en advies aan cliënten en hun systeem, aan behandelaars, verwijzers en medewerkers van de afdeling/locatie.

  • Poliklinisch werken met de forensisch psychiatrische doelgroep van volwassenen  ook in combinatie met andere problematiek (denk aan LVB, verslaving, etc.). 

  • Momenteel wordt Jeugd opgestart met het doen van intakes binnen deze poli, op termijn zal er ook behandeling gaan plaatsvinden. 

Wat maakt de opdracht interessant?

  • Naast individuele behandeling, veel ruimte voor onderzoek en diagnostiek. 

  • Werkbegeleiding/supervisie aan minder ervaren (gz-)psychologen.

  • Een informele en laagdrempelige setting met een relatief hoog opgeleid team. 

Wat breng je mee?

  • Je bent een enthousiaste en gedreven regiebehandelaar.

  • Ervaring met psychodiagnostisch onderzoek, indicatiestelling en behandeling van cliënten en hun systeem.

  • Ervaren gz-psycholoog met de forensische doelgroep is een pré. 

Wil je meer weten, zie je reactie graag verschijnen. Pim