Voor een leuke praktijk in Amsterdam zijn we op zoek naar een regiebehandelaar in de SGGZ volwassenen:

 • gericht op brede problematiek 

 • je werkt multidisciplinair samen vanuit een meer holistische visie

 • je hebt een nadrukkelijke rol in het afnemen van intakes

In welke context kom je terecht?

 • Deze bevlogen SGGZ praktijk bestaat uit ca. 20 enthousiaste behandelaren. Het team bestaat uit een psychiater, klinisch psychologen, gz-psychologen, psychologen, PMT, een beeldend therapeut en een loopbaancoach. De intake wordt gedaan door de psychiater of klinisch psychologen.

 • Het behandeltraject wordt zoveel mogelijk op maat bepaald. Onder andere wordt gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance en Commitment Therapie, Schematherapie, MindfulnessBasedCognitiveTherapy, Running Therapy, EMDR, vaktherapieën zoals Psychomotore therapie en beeldende therapie.

 • De problematiek is breed, waaronder depressie, angst, psychosomatische klachten of persoonlijkheidsproblematiek.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Je richt je voornamelijk op regiebehandelaarstaken. Dit betekent dat je een uitgebreide intake doet waarin je met de cliënt de behandeldoelen en in overleg met het team de aanpak bepaald. Je zit het MDO voor en je volgt via het MDO en EPD de behandeling. Je schuift aan bij tussentijdse evaluaties en de eindevaluatie. Je kunt ook zelf behandelen, afhankelijk van je beschikbare uren.

 • Je werkt multidisciplinair samen en kunt voor de cliënt een multidisciplinair aanbod inzetten waarin je lichaam en geest combineert.

 • Je werkt met een prettig team samen waarin ruimte is voor zorgvuldigheid en creativiteit. Daarmee wil de organisatie zich onderscheiden van de grote, geïnstitutionaliseerde GGZ instellingen.

Wat breng je mee?

 • Je bent klinisch psycholoog binnen de ambulante SGGZ volwassenen.

 • Je staat open voor het multidisciplinaire aanbod en het doen van intakes. Je werkt bij voorkeur zo veel mogelijk op de locatie.

 • Je werkt zelfstandig, maar bent ook verbindend.

Net waar jij naar op zoek bent of ken je iemand in jouw netwerk voor wie dit een mooie opdracht is? Ik kijk uit naar je telefoontje!

Hartelijke groet,

Jannie