Als regiebehandelaar spreekt het je aan om in een niche te werken.

 • Behandeling en begeleiding van volwassenen met NAH ná revalidatie

 • Regiefunctie op behandelplan

 • Multidisciplinaire samenwerking

In welke context kom je terecht?

 • Je screent nieuwe aanmeldingen, bent eindverantwoordelijk voor de intakegesprekken en vervult een directe en indirecte rol in het behandel en/of diagnostiekproces van de cliënt.

 • Je stelt in overleg met cliënt en verwanten een behandelplan op, met als basis het Hersenz behandelprogramma.

 • Je levert een belangrijke rol in intercollegiale consultatie en werkt op deze locatie samen met twee andere orthopedagogen en een psychiater. Landelijk met collega regiebehandelaren.

Wat maakt de opdracht interessant?

 • Je werkt extramuraal in een niche omgeving, maar wel onderdeel van een grotere organisatie.

 • Je hebt een overstijgende en adviserende behandelfunctie.

 • Je werkt zowel op locatie als vanuit huis met een betrokken en enthousiast team met onder andere twee orthopedagogen, psychiater, PMT’ers, logopedisten, fysiotherapeuten en cognitief trainers.

Wat neem je mee?

 • Je bent gz-psycholoog en/of orthopedagoog generalist (BIG harde eis) met bij voorkeur ervaring met NAH. Kennis en ervaring met Hersenz of een neuro-achtergrond is geen harde eis.

 • Je houdt ervan om multidisciplinair samen te werken en regie te nemen.