Met een systemische blik ontmoet ik oprecht nieuwsgierig en empathisch de ander.
Een dialogische werkrelatie is voor mij de basis, waarbij ik je uitnodig om te kijken naar een gewenste toekomst. Supervisie is een proces van reflectief ervaringsleren, waarbij je met enige afstand tot de werk-situatie zelf de inhoud bepaalt.
Wat ter tafel komt, pak ik op, gebruikmakend van verschillende technieken en methodieken.
Ik werk graag praktisch en vanuit de positieve psychologie, waarbij de focus ligt op kwaliteiten, uitgaande van de eigen kracht van de mens.
Als gz-psycholoog heb ik lange tijd systemisch gewerkt met gezinnen en werk ik de laatste jaren in verschillende functies binnen de gehandicaptenzorg. Daarnaast geef ik les op een post academische opleiding.