In de afgelopen 20 jaar heb ik ruime ervaring opgedaan binnen de GGZ. In de basis GGZ met mensen met angststoornissen, traumagerelateerde stoornissen, stemmingsklachten en somatoforme stoornissen. De laatste jaren voornamelijk in de specialistische GGZ voor complexere problematiek, persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Ik geef psychotherapie, ben regiebehandelaar en supervisor (voor de VGCt). Het combineren van het geven van therapie en kennisoverdracht aan collega’s vind ik waardevol om te doen. In de supervisie kijken we samen waar jouw behoefte ligt ten aanzien van de supervisie. Ik zal naast je staan en samen het proces vormgeven vanuit betrouwbaarheid, toewijding en verbondenheid en in een veilige en opbouwende sfeer waar leren tot zijn recht kan komen. Samen stilstaan bij de vraagstukken die op je pad komen, deze te ontrafelen en onderzoeken vanuit een van de referentiekaders of juist het ontdekken van wie jij als therapeut bent.