Supervisie geven is een van de werkzaamheden die ik als gz-psycholoog het liefst doe. Kennis doorgeven, anderen zelfvertrouwen meegeven in het uitvoeren van hun werk en samen sparren over een casus. Mijn ervaring ligt in de jeugd-GGZ, jeugdzorg (Jeugdbescherming maar ook in de open en gesloten jeugdzorg) en in het onderwijs. Naast mijn werk in de GGZ werk ik ook nog voor Jeugdbescherming, voor het CCE (landelijk adviesorgaan), een samenwerkingsverband en zit ik in de Accreditatiecommissie van het NIP. Ik stimuleer anderen het beste uit zichzelf te halen en hun eigen werkwijze en vorm te vinden in hun werk.