Ik vind het in cliëntcontact het allerbelangrijkste om de krachten van cliënten te benadrukken. Aan de hand van deze eigenschappen, komen we vaak bij de valkuilen, maar ontdekken we hoe we de uitdagingen zo goed mogelijk kunnen verduidelijken, om daarna een plan te maken over hoe deze inzetbaar zijn. Ik vind het in cliëntcontact en supervisie van groot belang dat mijn gesprekspartners vanuit een veilige, respectvolle omgeving hiernaar kunnen kijken. Door middel van vragen, tracht ik mensen naar zichzelf te laten kijken en zichzelf met hun valkuilen te laten confronteren. Ik gebruik verschillende werkvormen binnen de supervisie, maar vind casuïstiekbesprekingen het allerbelangrijkste. Overdracht en tegenoverdracht en met name de opbouw en uitbouw van de therapeutische relatie zijn belangrijke aandachtspunten.