Categorie: Systeemproblematiek/Gezinsproblematiek

Judith de Groot

Supervisie vond ik misschien wel het méést leerzame van al mijn opleidingen. Vandaar dat ik,…