Het zorgprestatiemodel (ZPM) zorgt voor enige turbulentie in de markt. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de verhouding indirecte en directe tijd, de productiedruk en je ruimte om te reflecteren en sparren met collega’s? Maar ook: Hoe kun je als zzp’er je opdrachtgever adviseren over je inzet? Kan ik nog worden ingehuurd?

BuroBeter verzorgde samen met CQ Procesmanagement op 6 april 2022 een interactieve online bijeenkomst om de gevolgen van het ZPM voor jou als interim gedragswetenschapper in beeld te brengen. Je vindt hier het verslag en de sheets. 

Belangrijkste conclusie: met het ZPM verandert met name de manier van afrekenen van de zorg. De primaire zorg verandert in essentie niet. Er zijn zelfs kansen en mogelijkheden, ook voor de inhuur van zzp’ers. 

 De highlights: 

  • Het nieuwe bekostigingsmodel biedt meer eenvoud, ruimte voor variatie en is meer begrijpelijk voor de cliënt. 
  • Met het ZPM is er een richting ingezet die meer-en-meer rekening houdt met de feitelijke zorgvraag van de cliënt. 
  • Meer (financiële) ruimte voor complexe zorg. 
  • Als regiebehandelaar dien je de zorgzwaarte voortaan mee te nemen. 
  • De vereisten vanuit het GGZ Kwaliteitsstatuut voor je rol als (regie)behandelaar veranderen niet, dus houdt deze en andere inhoudelijke statuten voor ogen wanneer je een nieuwe opdracht bespreekt. 
  • Met name de discussie over directe/indirecte tijd is zeer actueel. Daar bestaan een hoop misverstanden over. Blijf altijd vanuit de inhoud hier naar kijken. Indirecte tijd hoort erbij, zit verdisconteerd in het tarief en blijft belangrijk. Cliëntcontact staat voorop, maar ruimte voor rapportage, reflectie en intervisie zit ingebouwd in het tarief. Kijk wel kritisch of er processen te optimaliseren zijn. Dat betaalt zich terug. Ofwel: 
  • “Schoenmaker blijf bij je leest”, het is een ideaal moment voor innovatie. Hoe kunnen behandelaren ‘slimmer’ ondersteund worden in de praktijk? 
  • Interessante kans voor groepsbehandelingen, ook voor praktijkhouders. Er is meer aanbod voor de groepen die voorheen ‘slecht betaalbaar’ waren.
  • Betere liquiditeit voor opdrachtgevers door maandelijkse afrekening. 
  • Tarieven geven nog steeds voldoende ruimte voor inhuur van tijdelijke zzp’ers. 

Wil je meer weten over de gevolgen van het ZPM? Je vindt hier de samenvatting van de bijeenkomst en de presentatie. 

Heb je nog andere vragen over het ZPM? Dan helpen we je graag op weg en kunnen we je in contact brengen met CQ Procesmanagement. Zij kunnen je inhoudelijke vragen beantwoorden of helpen bij het inrichten of optimaliseren van je bedrijfsvoering.