Categorie: Jeugdzorg

Diagnosticus specialistische jeugdhulp

Heb je als interim gedragswetenschapper affiniteit met diagnostiek? Onze opdrachtgever is vanwege een zwangerschapsverlof op…

GZ of OG praktijk K&J

Als gz-psycholoog of orthopedagoog-generalist: werk je in een praktijk voor kinderen, jeugdigen en hun ouders….

GZ / OG / systeemtherapeut FACT Jeugd

Ben je gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist of systeemtherapeut met ervaring binnen SGGZ K&J? Dan is een van…

klinisch psycholoog K&J

Als klinisch psycholoog lever je ambulante zorg in een organisatie gericht op jeugdhulp en GGZ:…

BC kleinschalige gezinsopvanglocatie

Als interim gedragsdeskundige: ben je verbonden aan een gezinsopvanglocatie van een aantal kinderen met een…

GZ/OG/KJP NIP proeftuin Jeugdbescherming Jeugdlink

Als gz-psycholoog, orthopedagoog-generalist of K&J-psycholoog spreekt het je aan om: te werken in een nieuw…

GZ of OG praktijk voor K&J in Lelystad

Als interim regiebehandelaar: werk je voor een praktijk in de basis en voornamelijk specialistische GGZ…

ervaren gz-psycholoog of generalist

In verband met een hoog verloop binnen verschillende jeugd / VG locaties in deze regio…