Categorie: Positionering als behandelaar/behandelcoordinator

Anne Verzijden

Na mijn psychologieopleiding ben ik redelijk naïef het werkveld van de jeugdhulp binnen gewandeld. En…