Categorie: registratie Ned. Register Gerechtelijk Deskundigen

Ruud de Bruin

Ik vind het in cliëntcontact het allerbelangrijkste om de krachten van cliënten te benadrukken. Aan…