Gefascineerd ben ik als Gendlin spreekt over implicit intricacy. Het raakt iets aan waar ik zelf nog geen woorden voor heb. En dáár moet ik zijn. Bij mezelf of bij de ander. Want daar is de living forward interaction en dus de lijfelijk gevoelde verandering.

We zijn altijd meer, meer proces, dan we in woorden of theorieën kunnen vangen.