Triple-C is een behandelmodel die veel ingezet wordt in de VB sector. De drie C’s staan voor Cliënt, Coach en Competentie. De menselijke behoefte is het uitganspunt (niet het probleemgedrag!). Het doel van Triple-C is zo veel mogelijk ‘het gewone leven ervaren’ met alles wat daarbij hoort. Denk aan een plek waar je je veilig en thuis voelt, mensen waarop je kunt bouwen en een betekenisvolle invulling van de dag.

Een prettige manier om meer te weten over het model is via de podcast. Hierin bespreken Hans van Wouwe, Dick van de Weerd en Sebastiaan ten Hove alles rondom Triple-C. Van het ontstaan, de praktijk tot en met de inzet van zorgtechnologie. Daarnaast is het boek ‘Triple-C, tot hier en verder’ een aanrader.