“Weer een dag, sorry geen tijd, vooruitgaan, het moet efficiënter, maximaler, meer…Wil ik dit?” De beperkte houdbaarheid van deze benadering is zichtbaar. Uitputting…niet alleen van het klimaat maar ook van mensen. Cijfers van ziekte en verzuim lopen op, burn-out is veelvoorkomend. Hoe maken we onszelf vrij van deze ‘vooruitgang’?

Het is tijd om te vertragen, ruimte te maken en aan te sluiten bij de natuur…bij jouw natuur. Dat is wat ons drijft als BuroBeter in de ontwikkeling van professionals in de geestelijke gezondheidszorg. Naar een meer mensgerichte benadering, waarin jij als behandelaar jouw eigenheid inbrengt en je client als mens ontmoet. Zelfzorg is hierin wat ons betreft geen sluitpost maar een randvoorwaarde.

Bekijk de korte film ‘Vooruitgang’:

Gecreëerd door Finn van den IJssel, Pieter Lossie, Stijn Kuijpers en Titus Vonk. Vier jongeren met verschillende achtergronden die elkaar hebben gevonden door hun gedeelde zorg over het volgens hen krakende economische systeem en de gevolgen daarvan voor toekomstige generaties.