“Dis-ease, ziekte, disfunctionele patronen, intergenerationele overdracht…het zijn kansen om het niet-zelf te transformeren in het authentieke zelf. Daar waar je vrij bent”. Dankbaar voor de wijsheid van deze oeroude ziel in een mensenlichaam: Dr. Gabor Maté.