Een prikkelende podcast over  ervaringen, emoties en conflicten op de werkvloer en hoe deze zich verhouden tot je positie in het stamgezin en wat je daarin hebt gemist.