“Wie kies je om te zijn” boeit en inspireert. Vooral door het stellen van vragen en het gesprek daarover als uitgangspunt te nemen voor een zinvol leven. Door vanuit verschillende perspectieven te kijken naar wat de moeite waard is en hierop te reflecteren.